UNCLE SUNIT'S PAGE--He has something to tell you--All churches of Christ salutes thee.
A Revival in Ubon!
Title: " I am..."
Date: Fri. - Sun., June 7-9 , 2002.
Place: Paradise Garden , Near by Ban Suan Sawan, Km. 6 Ubon-Piboon rd., Warin., Ubon Ratchathani. 34190

           เนื่องด้วย พี่น้อง ที่คริสตจักรของพระคริสต์บ้านสวนสวรรค์ อำเภอวารินชำราบ คริสตจักรของพระคริสต์บ้านไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร และ คริสตจักรของพระคริสต์ซอยอาสาพล อำเภอเมือง ได้พร้อมใจกันร่วมเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดงานฟื้นฟูขึ้น ในวันศุกร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนมิถุนายน 2002 ในหัวข้อ " เราเป็น … " ซึ่งมีจุดประสงค์ในการหนุนน้ำใจพี่น้องที่กระจัดกระจายกันอยู่ และเพิ่งจะรวมตัวกันใหม่ ให้ได้รับกำลังใจจากพี่น้อง ผู้นำ จากหมู่ประชุมอื่น ทั้งยังเป็นการประกาศแก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงและเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องได้เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน ชม แหล่งเที่ยวของจังหวัดอุบลฯและเขตอีสานใต้บ้าง พร้อมกับเป็นการเปิดตัวสถานที่ประชุมใหม่อีกด้วย
          คริสตจักรของพระคริสต์บ้านสวนสวรรค์ ในนามตัวแทน จึงใคร่ขอเรียนเชิญร่วมงานในครั้งนี้ โดยรายละเอียดกำหนดการได้ปรากฎ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว
                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
                    ด้วยความรักในพระคริสต์

                     (ลุงนายสุนิตย์ พึ่งกิจ)

หากพี่น้องต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
โทร. 01-5471304 (โจ้), 01- 8784150(โต้ง)
Email: marut.r@ubu.ac.th


Download Camp Schedule HERE!มาดูซิว่ามีใครบ้าง พี่น้องเราที่นี่..
 1. ลุงสุนิตย์ พึ่งกิจ (ณ บ้านสวนสวรรค์) รุ๋นเก๋า...ตัวจริง
 2. ป้าคำพอย พึ่งกิจ(ภรรยา)
 3. คุณประกาย บุญสอน (ณ บ้านไร่ใต้ อ. พิบูลมังสาหาร) อยากเที่ยวแก่งสะพือรึ ??
 4. คุณใจ บุญสอน(ภรรยา)
 5. คุณช่อสุดา(ลูกสาว) ...ทำอาหารเก่ง..สุดยอดอ่อมไก่.
 6. ป้าเกษร เอื้อสามาลย์
 7. คุณพร ชัยคุณสมบัติ สามีป้าเกษร
 8. คุณกังวาล เขียววงษ์
 9. พ่ออ่อน, ยายทอง, พี่หนุงหนิง, นกแก้ว, สายทองและภรรยา
 10. คนโก้ (เว้บม้าสเต่อร์ตัวจริง)
 11. และพี่น้องท่านอื่นๆ อีกทั้งมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว
 12. อ้อ..มีพี่โจ้และน้องจอย ด้วยนะ
 • เป็นไงแบบวงกลมทึบ
 • เป็นไงแบบวงกลมโดนัท
 • เป็นไงแบบเหลี่ยม

    Contact: marut.r@ubu.ac.th or marutr@yahoo.com